Terug naar het menu

Al gaf mijn staart zijn laatste groet

Terug naar overzicht dieren

Als ik eens broos en zwak zal zijn
En niet meer slapen kan van pijn,
Doe dan wat nodig is, want och,
Die laatste dag verliest men toch....

Ik weet dat het je droef zal maken,
Dwing toch jezelf niet te verzaken:
Dán, meer dan enig and're dag,
Blijkt wat je liefde echt vermag.

Wij hadden 't jaren lang zo goed;
dat geeft ons ook die laatste moed.
Jij wilt toch ook niet dat ik lijd?
Laat mij dus gaan te rechter tijd.

En breng mij waar hulp mij bied,
één bede slechts; verlaat mij niet !
Houd mij zacht pratend tegen je aan
todat mijn ogen breken gaan.

Je weet, al is het later pas
Dat dit heus voor mijn bestwil was.

Al gaf mijn staart een laatste groet,
Ik lijd niet meer en dat is goed.
Treur niet omdat het lot bewerkt
Dat jij, juist jij, mijn tijd beperkt.

Wij waren elkaar zo na !
Laat dat je troost zijn als ik ga.....